Oy benim caným
Ahmet Kaya

Ay ýþýðý vurmuþ
Toprak yanýyor
Topraðýn üzerine
Kimler düþüyor
Kimse bu yangýný
Görmüyor duymuyor
Onun için mi daðlar
Yýldýzlar aðlýyor

Oy benim caným
Yaralý ceylaným
Henüz yolun baþýnda
Solup giden baharým

Ay ýþýðý vurmuþ
Toprak kanýyor
Dudaðýnýn kývrýmýndan
Gözüm nereye sýzýyor
Bu kaçýncý baharým
Baþlamadan bitiyor
Onun için mi daðlar
Yýldýzlar aðlýyor