Oy Havar
Ahmet Kaya

Yangýnlar
Kahpe faklarý
Korku cýðlýklarý
Ve irin selleri aç yýrtýcýlar
Suyu zehir býçaklar ortasýndasýn
Bir cana bir baþa kalmýþsýn vay vay
Pasatsýz duldasýz üryan
Bir cana bir de baþa
Seher vakti leylim leylim
Cellat niþangahlar aynasýndasýn
Oy sevmiþem ben seni
Üsküdar'dan bu yana lo kimin yurdu
He canim
Çiçek daðý kýtlýk kýran
Gül açmaz çaðla dökmez
Vurur çakmaktaþý kayalarýyla
Küfrünü medetsiz Munzur
Þahmurat suyu kan akar
Ve ben þairim...
Namus iþçisiyim yani
Yürek iþçisi
Korkusuz pazarlýksýz
Kül elenmemiþ
Ne salkým bir bakýþ
Resmin çekeyim
Ne kinsiz bir rüzgar
Mýsra dökeyim
Oy sevmiþem ben seni!
Ve sen daha demincek
Yýllarda geçse demincek
Býcaklanmýþ dal gibi ayrý düþtüðüm
Ömrümüm sebebi ustam, sevgilim
Yaram derine gitmiþ
Fitil tutmaz bilirim
Ama hesap daðlarladýr
Umut daðlarla
Düþün uzay caðýnda bir ayaðýmýz
Ham carýk kýl çorapta olsa da biri
Düþün olasýlýk, atom fiziði
Ve bizi biz eden amansýz sevda
Atýp bir kýyýya bir zamaný
Yarýnýn çocuklarý gülleri için
Herbirinin ayva tüyü için çilleri için
Koymuþ postasýný
Görmüþ restini
He caným
Sen getir üstünü
Oy Havar
Muhammed, Ýsa aþkýna
Yattýðým ranza aþkýna
Deeey daðlarý un eder ferhadýn gürzü
Benim de boþ yaným hançer yalýmý
Ve zulamda kan ter içinde asi
He desem koparacak dizginlerini
Yediveren gül kardeþi bir arzu
Oy sevmiþem ben seni!