Saza Niye Gelmedin
Ahmet Kaya

Saza niye gelmedin
Söze niye gelmedin
Gündüz belli iþin var
Gece niye gelmedin

Üç gün dedin, beþ gün dedin
Aylar oldu gelmedin
Geçen Cuma gelecektin
Haftalardýr gelmedin

Çaldýðým saza mý yanam
Ettiðin naza mý yanam
Alam yari koynuma
Kýþ yatam, yaz uyanam

Üç gün dedin, beþ gün dedin
Aylar oldu gelmedin
Geçen Cuma gelecektin
Haftalardýr gelmedin