Senin Derdindeyim
Ahmet Kaya

Kapýya vurdun ardýmdan
Ölecektim ben kahrýmdan
Beni vursalar anlýmdan
Yine senin derdindeyim

Geçip karþýmda dursan
Hem baðýrsan hemde kýzsan
Beni keleþ ile vursan
Yine senin derdindeyim
Kaleþnikof ile vursan yine senin derdindyim