Sivastopol Marþý
Ahmet Kaya

Sivastopol önunde yatan gemiler
Atar da nizam topunu yer gök iniler
Yardýmcýdýr bize kýrklar yediler
Amanda padiþahým izin ver bize
Ýzinde vermez isen dök bizi denize

Sivastopol önünde yýkýk minare
Düþman dediðin de gelmez imane
Erenler geliyor bize imdade
Amanda padiþahým izin ver bize
Ýzinde vermez isen dök bizi denize