Siz Yanmayýn
Ahmet Kaya

Aðlama bu günler gelir de geçer babam
Aðlama bu dertler elbet biter babam
Ocaksýz köylerimde dumanlar tüter elbet
Ben yandým sen yanma allah aþkýna

Ýki damla gözyaþýmla
Satýldým pazarlarda
Kýrdýlar yüreðimi
Kýrdýlar azarlarla
Sürgünlere yolladýlar
Sabah dörtte yaðmurlarla
Ben yandým
Siz yanmayýn allah aþkýna