Sorgucular
Ahmet Kaya

Kimileri hep suçluyor
Kimileri sorguluyor
Yaralý yüreðime haraç alýyor.

Ýhanet zincirini tutan utansýn
Dönüp arkasýna bakan utansýn
Dost diye baðrýma bastýðým insanlar
Arkamý dönünce vuran utansýn.

Durmadan hep soruyorlar
Aç býrakýp gülüyorlar
Emekleyen yüreðime usta diyorlar.

Usta deðil acemi bir iþçiyim ben
Onurlu bir kavganýn neferiyim ben
Dostun dostu, düþmanýmýn eceliyim ben
Bilip de söylemeyen diller utansýn.