Söyle
Ahmet Kaya

Söyle yamur çamur
Deðmedi yüreðime
Söyle ben nerdeyim
Sen nerde

Söyle ay doðmadan
Düþmesin yaþ gözüme
Söyle ben nerdeyim
Sen nerde

Dýþarýda kar yaðýyor
Benim için yaðmur
Aðlama gözbebeðim
Biraz daha dur

Yüregime basa basa
Ýçimden yar gidiyor
Aðlama iki gözüm
Biraz daha dur

Ay ayy ay yanýyor ömrüm

Vallahi yamur çamur
Deðmedi yüreðime
Söyle ben nerdeyim
Sen nerde

Söyle ay doðmadan
Düþmesin yaþ gözüme
Söyle ben nerdeyim
Sen nerde

Söyle yamur söyle
Deðmeden yüreðime
Söyle gökyüne
O nerde

Söyle baksýn gece
Daðlardan hasretime
Söyle bilmesemde
O nerde
Söyle ay doðmadan
Düþmesin yaþ gözüme
Söyle gökyüzüne
O nerde