Sürgün Acýsý
Ahmet Kaya

Tarifi imkansýz acýlar içindeyin
Gurbette akþam oldu yine rüzgar peþindeyim
Yurdumdan uzak yaðmurlar içindeyim
Akþam oldu sürgün susuyor

Tarifi imkansýz sancýlar içindeyin
Gurbette akþam oldu yine rüzgar peþindeyim
Yurdumdan uzak yangýnlar içindeyim
Akþam oldu sürgün aðlýyor