Suskun
Ahmet Kaya

Rüya, bütün çektiðimiz
Rüya kahrým, rüya zindan.
Nasýl da yýllarý buldu,
Bir mýsra boyu maceram.
Sus, kimseler duymasýn.
Duymasýn ölürüm ha.
Aymýþým yarý gecede
Seni bulmuþam sonra
Yaðar bir yaðmur sonra...
Yaðýyor yeþil yeþil.

Bilmezler nasýl aradýk birbirimizi,
Bilmezler nasýl sevdik birbirimizi,
Ýki yitik hasret,
Ýki parça can.
Sus, kimseler duymasýn
Duymasýn ölürem ha
Aymýþým yarý gecede
Seni bulmuþam sonra
Yaðar bir yaðmur sonra...
Yaðýyor yeþil yeþil.