Telgrafýn Telleri
Ahmet Kaya

Telgrafýn tellerine kuþlar mý konar
Ýnsan sevdiðine caným böyle mi yanar
Yanýma gel yanýma,otur þöyle yanýma
Bu gençlikte neler geldi garip baþýma

Telgrafýn tellerini arþýnlamalý
Yar üstüne yar seveni kurþunlamalý
Yanýma gel yanýma,otur hele yanýma
Þu gençlikte neler geldi garip baþýma