Turuncu Gemi
Ahmet Kaya

Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm
Akþam oldu bugün yine
Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm
Hava bozdu birden bire

Turuncu gemide yoldaþlar gidiyor
Tüfekleri ellerinde
Kalk gidelim evimize karlar yaðacak
Bu günde böyle geçti sanma
Yarýn neler olacak.

Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm
Hava bozdu birden yine
Gülüm, gülüm, gülüm, gülüm
Gözündeki bu yaþ niye
Turuncu gemi dönmeyecek geri
Gözündeki bu yaþ niye


Deniz kenarý soðuk
Hem de karanlýk basýyor
Havada tam kar havasý ha
Gidilmesi zor yerler var gidilmesi gereken
Hadi gülüm toparlan gidiyoruz
Yaþamak için ölmek sýrasý bizde
Gitmeden yetiþelim gemiye
Çabuk!...