Tutuþur Dizlerim
Ahmet Kaya

Yiðidim yiðit olmasýna yar
Yanýk türkülere vurmayýn beni
Tutuþur dizelerim sonra
Her biri yýldýz kendi halinde.

Geceleri inen sessizlik
Umarsýz açan eski yaradýr
Ýþte yine yükseldi duvarlar
Etme gözlerin koru kendini

Sayýklasam dizelerimden
Acýyý... Duvar nemini
Kirli gömleðimi koklarmýþ annem
Koklasýn türkümü sýcak bir ekmek gibi.