Týkabasa Pastýrma
Ahmet Kaya

Yokluðunun nedeni alfasilindir caným
Antibiyotikler ve saattler ne kadar dakiktirler
Ýçmesem olmaz
Yokluðunun tünelinden dört gün dört gece geçtim
Ruyalarýmda yanýmdaydýn hep seni içtim
Kaç þehir geçtim ama olmuyor
Sigaramda seni istiyor annem nerde diyor
Aðlýyorum sesli sesli hemde çok sesli
Aðzý týka basa dolu pastýrma
Ýçe dýþa baþa kýça kar yaðýyor
Ona buna þuna bana laga luga etme
Buralara oralara kar yaðýyor
Aðzý týka basa dolu pastýrma
Ýçe dýþa baþa kýça kar yaðýyor
Ona buna þuna bana laga luga etme
Buralara oralara kar yaðýyor
Bak akþam oldu yine içime bir kurt düþtü
Atsam kendimi mi barlara
Ýçi dolu bardaklara bir içsem bir içsem
Seni görsem
Bahanemsin zaten tek bahanemsin
Sýðýndýðým yoksul hanemsin
Sanki annemsin olmasam ölecekmisin
Pazar pazartesi salý sonda
Piyango baþýma boktur baþýma bir güvercin kondur
Ýþe Ýþe boþver iþe çalýþ malýþ koþtur
Meyhaneci memo etrafý çok acayip kesiyor
Ýkran gene aþk kendinden geçiyor
Ýnsanlarda bu akþam ne biçim içiyor
Hadi sende iç
Sende iç
Piç