Üþür Ölüm Bile
Ahmet Kaya

Bir ormanda tutup onu baðladýlar aðaca
Yumdu sanki gözlerini uyur gibi usulca
Bir soðuk yel eser üþür ölüm, ölüm bile
Anlatýr akan kaný beyaz sesiyle.

Diz çöktüler karþýsýnda sonra ateþ ettiler
Parçalanan yüreðine yuva kurdu mermiler
Bir soðuk yel eser üþür ölüm, ölüm bile
Anlatýr akan kaný beyaz sesiyle.

Gelip kondu bir güvercin ellerine o gece
Kýrmýzý bir çelenk oldu bileðinde kelepçe
Bir soðuk yel eser üþür ölüm, ölüm bile
Anlatýr akan kaný beyaz sesiyle.