Yaþamadýn Sen
Ahmet Kaya

Sensiz geçmiyor bu günler biliyor musun
Yüreðine beni, beni soruyor musun
Öyle yalnýz, yalnýz kaldým biliyor musun
Türküler söyledim sana duyuyor musun
Yýllar oldu oralardan çýkamýyorsun
Baðlanmýþ elin ayaðýn kaçamýyorsun.

Bir kuþ oldun gökyüzünde, uçamadýn sen
Nehir oldun ýrmak oldun, taþamadýn sen
Çocuk oldun sokaklarda, oynamadýn sen
Doðdun da büyüdün ama yaþamadýn sen
Yýllar oldu oralardan çýkamýyorsun
Baðlanmýþ elin ayaðýn kaçamýyorsun