Yazamadým
Ahmet Kaya

Uzak geçen baharlarý
Hüzün satan hazanlarý
Gence kalem kýranlarý
Yazamadým yazamadým
Kýrýk dökük umutlarý
Sakýncalý tutkularý
O çocuksu korkularý
Yazamadým yazamadým

Solgun suskun resimleri
Göðe yoldaþ denizleri
Ömrüme göz dikenleri
Yazamadým yazamadým
Ses vermeyen geceleri
Tanýmý zor acýlarý
Tek kiþilik sancýlarý
Yazamadým yazamadým
Gün öksüzü odalarý
Uygun adým voltalarý
Ah zamansýz sorgularý
Yazamadým yazamadým
Yitip giden anýlarý
Katledilmiþ duygularý
Yarým kalmýþ sevdalarý
Yazamadým yazamadým