Yazmalý Gelin
Ahmet Kaya

Gözler sürmeli gelin
Yazmam yazmalý gelin
Daða taþa asumana
Adýn yazmalý gelin

Yazmalý gelin yaz mene
Bir bahar bir yaz mene
Aþkýndan deli oldum
Gel etme bunca yaz mene
Gel etme bunca naz mene

Yazmalý gelin naz mene
Yazmana yaz adýný
Yaðdýma sal yaðdýný
Men sözümden dönersem
Kýr kolumu kanadýmý