Ýçimde Ölen Biri
Ahmet Kaya

Bana birþeyler anlat
Caným çok sýkýlýyor
Bana birþeyler anlat
Ýçim içimden geçiyor
Yanýmdasýn susuyorsun
Susuyor konuþmuyorsun
Bakýyor görmüyorsun
Dokunsan donacaðým
Ýçimde intihar korkusu var
Bir gülsen aðlayacaðým
Bir gülsen kendimi bulacaðým
Depremler oluyor beynimde
Dýþarda siren sesi var
Her yanýmda susmuþ insanlar
Ýçimde ölen biri var
Hadi birþeyler söyle
Çocuk gözlerim dolsun
Ýçinden git diyorsun
Duyuyorum gülüm
Gideceðim, son olsun
Ýçimde soluyorsun
Ýki can var içimde
Korkular salýyorsun üstüme korkular
Her an baþka biçimde