Yetiþ Nerdesin
Ahmet Kaya

Ne daðlar yýkýlýr, ne de duvarlar
Of çeker aðlarým, yetiþ nerdesin
Kurumuþ pýnarlar, gelmez baharlar
Eyvah, eyvah
Ah eder aðlarým, yetiþ nerdesin

Caný nerdesin sen, gülüm nerdesin sen
Bekle ben öleyim ki o zaman gelesen
Beyaz mintanýna, boþ yastýðýna
Yüz sürer aðlarým, yetiþ nerdesin
Yandým ataþýna, kül oldum yana
Allah allah...
Diz cöker aðlarým, yetiþ nerdesin