Yollarýna Baka Baka
Ahmet Kaya

Beni attýn ay kýz ataþa
Aðlamaksýz her zaman beni ataþa
Atacaksan meni sevdin söyle bezm içim
Doldur eþkin þerbet gibim ver için
Söyle söyle sana böyle ne oldu yar
Yalvarýram / Çaðýrýram gel gel gel aralarda kalýrsan
Beni incitme yalvarýram yar beni atma terk etme.

Gözüm yolda kaldý kaldý al güzel
Bahar bitti yapraklar oldu gazel
Yollarýna baka baka kaldý gözlerim
Sene çattý yüreðimde sözlerin
Söyle söyle sana böyle ne oldu yar
Yalvarýram / Çaðýrýram gel gel gel aralarda kalýrsan
Beni incitme yalvarýram yar beni atma terk etme.