Yorgun Demokrat
Ahmet Kaya

Karanlýk yollardan geçtik
Zehir gibi sular içtik
Bir yanýmýzda ölüm
Bir yanýmýzda yar sevdik
Bir deðil bin bir kere
Sýrat köprüsünden geçtik
Cehennem denen illetin
Ta göðsünü deldik geçtik.

Bu yolda dönenler oldu
Mum gibi sönenler oldu
Yar göðsüne baþ koymadan
Vurulup düþenler oldu.

Bir sen kaldýn geride
Ah akýp gidiyor hayat
Yüreðim anlýyor seni
Artýk susma Yorgun Demokrat.

Þarkýlar küsmüþ dudaða
Ömründe gecikmiþ hasat
Karýþmýþ çoluk çocuða
Geçim derdinde demokrat
Ýçlenir hatýrladýkça
Ýzlerini o günlerin
Düþe kalka bata çýka
Yaþadýðý o depremin.

Bu yolda dönenler oldu
Mum gibi sönenler oldu
Yar göðsüne baþ koymadan
Vurulup düþenler oldu.

Bir sen kaldýn geride
Ah akýp gidiyor hayat
Yüreðim anlýyor seni
Artýk susma Yorgun Demokrat.