Ýyimser Bir Gül
Ahmet Kaya

Uyandým seni düþündüm
Birden bire duvar birden bire gece yarýsý
Uyandým seni düþündüm hadi yar
Ay göðsümün ay göðsümün sol yarýsý.

Su bulanýnca
Meydanlarda sesin, sesin, sesin yýrtýlýnca
Hiç dostun kalmayýnca
Sarsýlmýþ bir ömrün basamaklarýndan
Görüþmeye gel ne olur
Ýyimser bir gül olsun dudaklarýnda
Ýyimser bir gül olsun dudaklarýnda
Ýyimser bir gül olsun dudaklarýnda

Dert etme iyiyim ben
Ara sýra mahþer ara sýra yaþama hýrsý
Dert etme iyiyim hadi yar
Ay hüznümün ay hüznümün tütün sarýsý

Kan bulaþýnca
Yangýnlarda yüzün, yüzün, yüzün parlaþýnca
Saçlarýn tutuþunca
Zorlanmýþ bir hükmün tutanaklarýn
Görüþmeye gel ne olur
Ýyimser bir gül açsýn yanaklarýnda
Ýyimser bir gül açsýn yanaklarýnda
Ýyimser bir gül açsýn yanaklarýnda.