Aþk Oyun Deðil
Ajda Pekkan

Aþk deyip de geçme sevgilim
Aþk baþlý baþýna bir sanat
Bir tatlý cümleyle geçmiyor
Geçmiyor hayat

Kendinden bir þeyler vermezsen
Paylaþmayý eðer bilmezsen
Mutlu düþlerindeki gibi
Geçmiyor hayat

Aþk oyun deðil
Her gün yeniden
Yaratýlmalý sevgi dediðin

Aþk oyun deðil
Bir ömür boyu
Yaþatýlmalý her aþk dediðin

Aþk deyip de geçme sevgilim
Aþk baþlý baþýna bir sanat
Böyle boþ sözlerle
Geçmiyor hayat

Dünyada yalnýz bahar mý var
Yaðmuru var fýrtýnasý var
Hep böyle hayalle
Geçmiyor yýllar