Al Beni
Ajda Pekkan

Al beni al yanýna
Kollarýnýn arasýna al sakla
Elele yanyana
Beni de al götür senin dünyana

Kim ne derse desin sakýn inanma
Aþkýn yeter de artar bana

Güç gelir hayat diye sen hiç korkma
Ben de koþarým yardýmýna

Sen erkeksin ben de senin kadýnýn
Varlýðý yokluðu da paylaþýrým
Sevginle zenginim
Aþk ortaðýným