Alýþmak Sevmekten Daha Zor Geliyor
Ajda Pekkan

Alýþtým sana bir tanem
Alýþtým her gün görmeye
Bir nefes gibi muhtacým
Sevilmeye sevmeye

Her sabah uyandýðýmda
Seni bulurdum yanýmda
Yokluðun bir zehir gibi
Dolaþýyor kanýmda

Alýþmak sevmekten daha zor geliyor
Alýþmak bir yara baðrýmda kanýyor
Sen yoksun kollarým boþluðu sarýyor
Alýþtým bir tanem alýþtým sana

Alýþtým sana bir tanem
Yokluðuna dayanamam
Ýnan sensiz kaderimle
Tek baþýna savaþamam

Ben seninle varolmuþum
Ben seninle bir sarhoþum
Sen yanýmda olmayýnca
Gayesizim bomboþum