Anlamadým Gitti
Ajda Pekkan

Aðlar mý güler mi
Sevmez yoksa sever mi
Kalýr mý bilmem ki
Yoksa kaçar gider mi

Aþk dolu gözleri
Sorsam huyu güzel mi
Doðruyu söyler mi

Melek yoksa þeytan mý
Yalan mý rüyada aldatan mý
Çocuk mu deðil mi
Çok bilmiþin biri mi

Böylesi deðilse
Aklým hiç ermez diye
Aldýrmam kimseye
Yanýlsam bile bile

Çýkar yol hangisi
Sevmek sevilmek mi
Sarhoþluk mu içki mi
Anlamadým gitti

Çýkar yol hangisi
Sen mi sensizlik mi
Yaþamak mý ölmek mi
Anlamadým gitti