Ay Doðarken
Ajda Pekkan

Ay doðarken yavaþ yavaþ
Uyanýr içimdeki bütün eksi duygular
Isýnýrým içerken, ay doðar

Ay doðarken yavaþ yavaþ
Bulanýr bütün sular
Aðarýr karanlýklar
Yüzünü hatýrlarým, ay doðar

Bir ses gelir yavaþ yavaþ
Konuþur sanki daðlar
Ellerim ellerini
Kollarým seni arar, ay duyar

Herkes gider yavaþ yavaþ
Çekilir uzaklara garip yalnýzlýðýna
Ben içer ben aðlarým, ay aðlar

Kurur gözlerimde hep yaþlar
Aðlamak neye yarar
Bilirim ki içinde
Her gece bir ay doðar
Her gece bir ay batar