Beni De
Ajda Pekkan

Beni de düþünceler alýr birden
Korkutur hep gelecekten
Ve hergün yeniden yaþadýðým sevginden
Uzun sürmez hemen geçer yeþerir içimde sevgiler
Anlýyorum bugün dünden daha güzel

Beni de bir garip yalnýzlýk sarar
Yanýmdadýr hatýralar
Aðlamak istemesem de titrer dudaklarým
Çýkarým sokaklara karýþýrým insanlara
Yeniden yaþamaya baþlarým

Mantýðým duygularým birbiriyle savaþýr
Bilmem ki en sonunda kim kazanýr
Günü gününe uymayan
Aradýðýný bulamayan
Her zaman kaybeden ben miyim yoksa

Söz : Ülkü Aker & Müzik : Charles Aznavour