Beyaz Ev
Ajda Pekkan

Burdan geçerken seni ararým nedense
Durur gözlerim o beyaz evin bahçesinde
Hergün yüzünde ayný hüzünle gizlensen de
Mutsuzluðun beni çaðýrýyor gel diye

Dursam yanýnda tanýmazsýn ki görünce
Nerden bilirsin sevdiðimi gönüllerce
Oysa yakýndan sana dokunsam ben kendimce
Bir de konuþabilsem neler söylerdim dinle

Acý var gözyaþýnda topla ver bana
Bir de gülen gözlerle bak dünyaya
Unutman için zaman katsam sana
Ölümsüz yaþam varsa bulsam sana
En güzel yýllarýmý saklasam en sona

Söz : Fikret Þeneþ & Müzik : Leonardo Schultz