Bilmece Bildirmece
Ajda Pekkan

Bilmece bildirmece
Bulursun düþününce
Ders olsun bu sizlere
Çözelim beraberce

Bil bakalým ben kimi gördüm
Bugün tenhalarda gezerken
Seviþenler kimdi sarýlmýþ elele
Ben oradan geçerken

Bilmece bildirmece
Bulursun düþününce
Kimdi aþýklar sevgilim
Çözelim beraberce

Sana kýzmadým ki
Bugüne kadar da hiç aðlamadýmsa
Bana sormadýn ki
Bil bakalým kimdi benim yanýmdaki þimdi

Bu gece geç kaldýn
Uyudun uyandýn þimdi hatýrladýn
Yalan söyleme boþuna üzülme
Seni artýk anladým

Bilmece bildirmece
Bulursun düþününce
Ders oldu bu sizlere
Çözüldü birdenbire


Söz :Fikret Þeneþ & Müzik : Yvon Ouzana - Jean-Pierre Festi