Bir Dünya Ver Bana
Ajda Pekkan

Gördüm, duydum, yaþadým
Sorma sakýn ne anladým
Dost kimdi bana
Kimdi düþmanlarým

Sevgi buldum sakladým
Tam gülecekken aðladým
Durmadý zaman
Nerde o anlarým

Bir dünya ver bana
Gün batýnca kararmayan
Bir toprak ver bana
Düþman eli uzanmayan

Bir insan ver bana
Nefret hissi bulunmayan
Bir toplum ver bana
Seni benden ayýrmayan

Eskiler anlatýrlar
Bize ne tatlý masallar
Çocukluðum gibi
Kaybolmasýnlar

Nerde þimdi o yýllar
Nerden geldi bu acýlar
Her yoksul gibi
Ýsterdim sorsalar

Söz : Fikret Þeneþ & Müzik : Cenk Taþkan