Bir Gece Sahnede
Ajda Pekkan

Gel
Ne olur fazla zaman geçmesin
Sahnelerde perde inmeden
Ve ýþýklarým sönmeden

Gel
Ne olur fazla zaman geçmesin
Alkýþlayan eller dinmeden
Ve þarkýmlarým bitmeden

Bazýsý yaðmurda ölmek ister
Kimi güneþ varken
Bazýsý yalnýz, huzur içinde
Yatakta uyurken

Þimdi ben bu sahnelerde ölmek istiyorum
Evet ben bu sahnelerde renkli ýþýklar altýnda
Veda etmek en güzeli alkýþlar içinde
Orkestra eþliðinde bir gece sahnede

Gel
Ne olur fazla zaman geçmesin
Özellikle salon doluyken
Hayranlarým ayaktayken

Gel
Ne olur fazla zaman geçmesin
Seninle ben bu son galamda
Dans edelim bir þarkýmda

Yaþantým hep böyle geçti benim
Sahneler benim evim
Herkes gibi ölmek için bir yeri
Son bir evi varsa

Ýþte ben bu sahnelerde ölmek istiyorum
Evet ben bu sahnelerde renkli ýþýklar altýnda
Veda etmek en güzeli alkýþlar içinde
Orkestra eþliðinde bir gece sahnede

Söz : Mehmet Teoman & Müzik : Jeff Barnel