Bir Gün Unutmak Ýstersen
Ajda Pekkan

Bir gün unutmak istersen
Kaçamazsýn gözlerimden
Yarýnlar gelir peþinden
Geçemezsin sen sevgimden

Bir kere darýlsam yeter
Bendeki bu aþkýn biter
Nasýl sevgi gittikçe sev der
Kendi gelen kendi gider

Beni gördüðün yerde dolaþma
Tatsýz geçmiþ günleri anýmsa
Rastlaþýrsak bile selamlaþma
Mutsuzsam da arama

Dolsun boþalan yerim þimdiden
Sonra çok çekersin sen kalbinden
Silemezsin anýlarý birden
Ýzler kalýr benden

Neler görmüþüz biz neler
Ben unutamam diyenler
En sonunda sevgililer
O an yabancýdan beter

Söz : Fikret Þeneþ