Bir Yabancý Gibi
Ajda Pekkan

Bir aþký besteledik ikimiz
Çalýndý söylendi de bitti mi
Kök topraktan ayrýlamaz derdin
Söküp attýn mý yoksa sevgimi

Gidiyorsun bir yabancý gibi
Elinde paramparça anýlar
Bir yanda hiç yaþanmamýþ sanki
Harcanan savrulan yýllar

Hasret yakýnca içini belki
Gözlerinde bin piþmanlýk seli
Döneceksin er geç bir gün geri
O eski sevgili gibi

Kolay deðil hatýrlamak þimdi
Unutulan ne güzel sözlerdi
Bu dönüþle mutluyum desem
Yalan yalan kalbim affetmedi

Ayrýlýk kaçmaktýr çözüm deðil
Özlem peþinden gelir bunu bil
Bensiz de yaþadýn hayli zaman
Dönme hiç yolumdan çekil

Söz : Fikret Þeneþ & Müzik : Pascal Auriat