Boº Sokak
Ajda Pekkan

Hiç niyetim yoktu,
Ben maziye dönüp seni anıp düºünmeye,
Eski bir ºarkının o an birden,
Geldiğini duydum penceremden,
Koºtum birden koºtum,
Baktım hemen,
Seni aradım hep penceremden,
Gözlerimde yaºlar birden coºtu,
Fakat ne yazık ki sokak boºtu.
Lalalala lalallala lalalalallla
Fakat ne yazık ki sokak boºtu?
Gözlerim dolaºtı,
Bir bir bu yollarda,
Aradım seni her köºe baºında,
Kalbim ağlarken,
Ahh ne yazık ki,
Beklide sen, sen baºka kollarda?
Kapandı pencerem ºarkım sustu,
Artık o kalbimde çalıyordu,
O eski hislerim tekrar coºtu?
Fakat ne yazık ki sokak boºtu.
Lalalalaa lalalallaaal laaaalalalal
Fakat ne yazık ki sokak boºtuuuuuuu?
Lalallalaaa lalalalalalalal lalalaaallalaalalaalal??.