Cool Kadýn
Ajda Pekkan

Ne kadar çok sevgim vardý
Bir o kadar da endiþem gösteremedim
Ben aslýnda gördüðün o cool kadýn deðildim

Ýçim titriyordu deli gibi geceleri
Kalkardým seni seyrederdim
Uyurken okþardým saçlarýný öperdim
Kýrdýlar kalbimi defalarca kýrdýlar

Bu yüzden oldum hayattan bu yüzden
Bu yüzden kaybettim aþktan bu yüzden
Tam anladým vakit daraldý
Ömür yaprak yaprak sarardý
Yýllar bana da ihanet ediyor