Dönmem Sana
Ajda Pekkan

Aþk güzeldir derler ama hep masaldýr
Aþk güzeldir diye sen bir çocuðu kandýr
Ben bilirim aþkýn acýsý
Kalbimdedir dinle hala bak aðrýsý

Sen aðlattýn beni yýllarca ardýndan
Yýkýldým ah bittim bense hep aþkýndan
Bir gün baktým ki aþk bitmiþ
Sevdiðim de baþka aþka koþup gitmiþ

Bomboþ þimdi elim aðrýyor bak kalbim
Kim demiþ aþk güzel ömre bedel
Yalnýzým þimdi ben uzakta sevginden
Yaþlar gözlerimde sebebi senden

Ben aðlarken aþk nasýl güzeldir dersin
Madem dedin peki ne için gidersin
Nasýl inanýrým artýk sana
Ölürüm de vallahi hiç dönmem sana


Söz : Fecri Ebcioðlu & Müzik : Jo Van Wetter