Düþme Sakýn
Ajda Pekkan

Artýk vazgeç sen benden
Yeni aþk bul kendine
Bu sana bir ders olsun
Herkes dengi dengine

Aðlasan sýzlasan
Para etmez nafile
Ýnsanoðlu böyledir
Düþer kendi kendine
Düþenin dostu olmaz
Düþme sakýn bir kere

Artýk son ver sözüne
Bakma öyle gözüme
Yemin ettim bir kere
Asla dönmem geriye


Söz : Norayr Demirci & Müzik : Norayr Demirci