Eðlen Güzelim
Ajda Pekkan

Düþün düþün aþamýyorum engelleri
Varamýyorum yanýna çarelerin
Yýkýl duvar göremiyorum enginleri
Gidemiyorum býrakýp uzaklara

Bir aðlarým bir gülerim
Sanma senden vazgeçerim
Alýþamam inan yokluðuna

Eðlen güzelim gününü gün et
Ben vazgeçmiþken eðlen
Karalarý ben baðlarým
Sende vakit çok erken


Söz : Metin Özülkü & Müzik : Metin Özülkü