Erkek Adýn
Ajda Pekkan

Söyleme istemem yalandýr herþeyin
Beni sevsen bile kalbim hiç bilmesin sen nesin
Gözlerim görmesin þeytanýn kendisi
Aþkýndan ölürken zehirler gidersin

Ben seni tanýrým taa ezelden beri
Ne senden ayrýlýrým ne sensiz yaþarým
Mecnun Kerem gibi her þekle girersin
Yalvarýr alýrken hiçbirþey vermezsin

Söyleme istemem seni ben tanýrým
Kurbanýn her kadýn, "ERKEK" adýn


Söz : Fikret Þeneþ & Müzik : Edgar Hovannisyan