Gençlik Yýllarý
Ajda Pekkan

Her damla yaþ bak anlatýyor
Bana geçen o günleri
Kalbimde hep hatýralarý
Unutulmaz gençlik yýllarý

Ýçimde kaynayan bahar rüzgarý
Ruhumda yarattý ilk aþký
Kalbimde hep hatýralarý
Unutulmaz gençlik yýllarý

(1)
Bak þimdi eski bir masal
Artýk bu mazide kalan
Yýllar geçseunutulmaz
Kalplerde hatýrlanan

Bir ömür böyle akýp gitti
Sönmedi aþkýn ateþi
Hiç unutmadým hep hatýrlarým
Geçen o eski hatýrayý
Unutulmaz gençlik yýllarý

Her bahar çiçek açýþýnda
Hep eski günler aklýmda
Kalbimde hap hatýralarý
Unutulmaz gençlik yýllarý

Geçti günler heyecan bitmedi
Durdu yýllar sanki geçmedi
Kalbimde hep hatýralarý
Unutulmaz gençlik yýllarý

(1) tekrar

Söz : Bora Çakýr & Müzik : Albert Hammond - Mike Hazelwood