Göz Göz Deðdi Bana
Ajda Pekkan

Senle ben çok iyi iki arkadaþtýk
Daðlar bayýrlarda elele dolaþtýk
Bir gün kavga ettik çok fena dalaþtýk
Yoksa göze mi geldik, bak dinle

(1)
Göz göz göz deðdi sana
Göz göz göz deðdi bana
Ve sen bensiz gittin
Bak neler oldu bak dinle
Göz göz göz deðdi sana
Göz göz göz deðdi bana
Sen gittin çok uzaklara

Çok geçmedi geldin aþkýn taptazeydi
Sevindim ben buna dünyalarýma deðdi
Üç gün geçmedi þýmardý sebep neydi
Ah yine mi göz deðdi, bak dinle

(1) tekrar

Bekledim bekledim bir gün gelirsin diye
Aðladým þikayet etmedim hiç kimseye
Nasýl inandým tek taraflý sevgiye
Ah göze geldik biz yine, bak dinle

(1) tekrar

Söz : Fecri Ebcioðlu & Müzik : Ben Raleigh