Gözünaydýn
Ajda Pekkan

Gözünaydýn olan oldu sonunda
Sonunda görenler þaþýrdý senin kolunda

Gözünaydýn olan oldu sonunda
Sonunda kaderim deðiþti senin yolunda

Ýçelim hayatý delice kana kana
Düþmanlar olsa da dostlar hep bizden yana

Þakasý yok giden geri gelmiyor gelmiyor
Sensiz hayat bana bir tat vermiyor