Gül Dostum Gül
Ajda Pekkan

Aðlama gül, aðlama gül, aðlama gül
Gül dostum sen gül

Aðlama gül, aðlama gül, aðlama gül
Gül dostum sen gül

Gül dostum gül gül gül dostum gül gül
Gül dostum sen gül
Gül dostum gül gül gül dostum gül gül

Geri gelmez artýk geçen o yýllar
Maziyi andýkça yüreðim sýzlar

Aldýrma boþver dostum dünyaya
Bugün varsak yarýn yokuz

Söz : Norayr Demirci & Müzik : Norayr Demirci