Hancý
Ajda Pekkan

Gurbetten gelmiþim yorgunum hancý
Þuraya bir yatak ser yavaþ yavaþ
Aman karanlýðý görmesin gözüm
Perdeleri ger yavaþ yavaþ

Garibim herþey bana yabancý
Dertliyim çekinme doldur hancý
Önce kýmýldar hafif bir sancý
Ayrýlýk sonradan der yavaþ yavaþ

Bende bir resmi var yarýsý yýrtýk
On yýldýr evimin kapýsý örtük
Garip bir de sarhoþ oldu mu artýk
Bütün sýrlarýný der yavaþ yavaþ

Ýþte hancý ben her zaman böyleyim
Öteyi ne sen sor ne ben söyleyim
Kaldýr artýk boþ kadehi neyleyim
Þu bizim hesabý gör yavaþ yavaþ