Herþeye Deðersin
Ajda Pekkan

Alaca karanlýkta içine kapanmýþ
Bir çiçek gibi solgun ve yalnýz
Akþamýn türlenen ýþýklarýnda
Gözlerim bir yerlerde takýlý kalmýþ

Bütün ýþýklar bir anda sönse
Ve karanlýklar halime gülse
Yine de içim aydýnlýk seninle

Bilirim geç de olsa benimsin
Bilirim belli etmez seversin
Sen her zaman özlenmeye
Ýnan sen herþeye deðersin

Bir yeniden doðuþ sanki bir varoluþ
Seni anlamak, tanýmak ve sevmek
Zamanlarýn ötesinde sonsuzlara varýp
Seninle oralarda yaþayabilmek


Söz : Ülkü Aker & Müzik : Maria Elena Walsh