Kimdir Bu Sevgili
Ajda Pekkan

Kimdir bu sevgili
Kimdir ki beni hep aldatýyor
Yýllarca yalvartýp hem de aðlatýyor

Dur kalbim dur koþma
Yeter artýk peþinden yoruldum
Bir ömür verdim ona sonra kayboldum

Ne insafsýz ne kalpsizmiþ
Meðer beni hiç sevmezmiþ
Madem öyle söyleseydi
Ah ne gezer çok hissizmiþ

Kimdir bu sevgili
Kimdir ki beni hep aldatýyor
Yýllarca yalvartýp hem de aðlatýyor

Dur kalbim dur koþma
Yeter artýk peþinden yoruldum
Bir ömür verdim ona sonra kayboldum

Esir miyim ah ona ben
Nasýl sevdim düþünmeden
Hata bende anlýyorum
Aþýk oldum sevilmeden

Kimdir bu sevgili
Kimdir ki beni hep aldatýyor
Yýllarca yalvartýp hem de aðlatýyor

Dur kalbim dur koþma
Yeter artýk peþinden yoruldum
Bir ömür verdim ona sonra kayboldum

Býrak onu artýk kalbim
Yum gözünü bitti sevgin
Gel beraberce aðlayalým
Baþka oyun oynayalým


Söz : Fecri Ebcioðlu & Müzik : Marc Aryan