Kimler Geldi Kimler Geçti
Ajda Pekkan

Bilmem ki bu akþam sen de bir hoþ musun
Ýçmeden hatýralardan sarhoþ musun
Ellerin sanki bak hala ellerimde
Yanýyor duyuyor musun

Dostlar seni söylüyor sahi mutsuz musun
Bu yolda dönüþ yok sen bilmiyor musun
Herþey gönlünce olmaz demiþtim sana
Kaderden kaçýlmaz görüyorsun

Kimler geldi hayatýmdan kimler geçti
Hiçbirisi hasretini gidermedi
En güzeli senin kadar sevilmedi
Kimler geldi kimler geçti

Korkma bu akþam gelip çalmam kapýný
Baþkasý paylaþýyor alýn yazýný
Ben sensiz yaþýyorum yasak aþkýný
Söylüyorum þarkýný

Kimler geldi sorma sakýn kimler geçti
Hiçbirisi hasretini gidermedi
En güzeli senin kadar sevilmedi
Kimler geldi kimler geçti