Ne Günler
Ajda Pekkan

Ah ne günler günler daha
Yaþanacak hem de doya doya
Gözlerin dolmasýn sakýn yanýlýp da aðlama
Aylar yýllar asýrlar var daha

Her yerde izin kalmýþ sanki herþeyde
Þu aðaç gölgesinde karþý sahilde
Masamda uzandýðým suyla ekmekte
Sen olamasaydýn eðer olmazdým ben de

Bazen gözle görülmeyen hayallerde
Bazen de gökkuþaðýnýn ötesinde
Bakarsýn barýþýr geçmiþ gelecekle
Karþýlaþýrýz bir zaman tünelinde

Belki de bugün belki de yarýn
Belki yarýndan bile bize daha çok yakýn
Gündüzler bizim geceler bizim
Gülüþünde doðacak olan güneþ ikimizin

Söz : Fikret Þeneþ & Müzik : Alain Nacash